Startsidan

Välkommen till Castella Entreprenad

Castella Entreprenad AB ingår i Castella Koncernen och har sedan starten 2001 utvecklats till en av de ledande aktörerna inom lättbyggnadsteknik. 

Den unika egenskapen att som enda företag inneha certifieringar från Gyproc och Knauf som är två ledande tillverkare inom lättbyggnadsteknik visar prov på professionalism, goda kunskaper, serviceanda, kvalité- och miljömedvetenhet. Som certifierad entreprenör har bland annat Castella Entreprenad genomgått utbildningar som inriktar sig till företagsledning, arbetsledare och montörer. Syftet med utbildningarna är att såväl öka kunskapen om kraven som att öka förståelse om varför kraven finns.
En certifierad entreprenör kan genomföra byggprojekt som ett kvalitetssäkrat projekt, vilket innebär att certifieraren finns med som ett stöd under hela byggprocessen från projekteringen och fram till färdigställande.
Risken för att fel uppstår under byggprocessen minskas samtidigt som konsekvenserna av eventuella fel kraftigt reduceras.

Vår affärsidé är att alltid tillgodose kundens behov på väl utförda arbeten, hög kvalité, miljömedvetenhet och garantier. Strategin för denna affärsidé uppnås genom att utföra entreprenaderna på ett effektivt sätt med stor yrkesskicklighet.